GIỜ KHÁM BỆNH

  • Từ thứ Hai đến thứ Sáu
  • + Sáng 7h00 – 11h30
  • + Chiều 13h30 – 18h00
  • Từ thứ Bảy đến Chủ Nhật
  • + Sáng 7h00 – 11h30
  • + Chiều 13h30 – 17h00
  • Ngày lễ: nghỉ