Nguyễn Thị Nghĩa

BS CK II Nội – Tim mạch

Giám đốc Phòng khám

Bùi Thị Bê

BS Nội – Tâm thần – CK I Sản

Phó giám đốc phòng khám

Phan Thị Mỹ Dung

BS Khám Nội

Phó giám đốc phòng khám

Lê Quang Trung

BS CK I Nội Tiết

Nguyễn Vĩnh Trung

BS CK I Nội Tiết

Châu Thị Trúc

BS CK I Nội TQ

Nguyễn Thị Tứ

Thạc sỹ Bác sỹ Nội khoa

Vũ Văn Doanh

BS Khám Nội – Nội soi

Bùi Khoa Phước

BS Khám Răng Hàm Mặt

Đỗ Quế Phương

BS Khám Răng Hàm Mặt

Bùi Thị Hằng

BS Khám Nội

Phạm Hải 

BS Khám Ngoại

Nguyễn Văn Vượng

BS Khám Nhi

Nguyễn Thị Quy 

BS Khám Tai Mũi Họng

Võ Thị Đào

BS Khám Sản Phụ Khoa

Phạm Hải 

BS Khám Ngoại

Nguyễn Văn Vượng

BS Khám Nhi

Nguyễn Thị Quy 

BS Khám Tai Mũi Họng

Võ Thị Đào

BS Khám Sản Phụ Khoa

Dương Phú Nhân 

BS Khám Mắt

Dương Thị Loan

BS Khám Da Liễu

Lê Thị Gái

BS Khám YHCT

Ngô Thị Thúy Ngọc

BS Siêu Âm