Y SĨ. PHẠM THỊ BÍCH LOAN

Y SĨ. PHẠM THỊ BÍCH LOAN

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 1986-1989: học Y sĩ tuyến cơ sở tại trường Trung Hoc Y Tế Đồng Nai.

– Tốt nghiệp năm 1990.

  1. Thời gian công tác:

– Năm 1990-1997: làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh Viện Bà Rịa.

– Năm 1998-2018: làm việc tại Phòng Khám Mắt tại Bệnh Viện Bà Rịa.

– Từ tháng 9/2019 đến nay: làm việc tại Phòng Khám Đa Khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Thân Thiện-Trách nhiệm-Tận Tâm