BÁC SĨ. LÊ QUANG TRUNG

BÁC SĨ. LÊ QUANG TRUNG

Y Sĩ Y Học Cổ Truyền

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2011 – 2013: Sinh viên trường TC Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng.

– Năm 2013 tốt nghiệp: Y Sĩ Y Học Cổ Truyền.

– CCHN Được cấp ngày 04/03/2016

  1. Thời gian công tác:

Từ năm 2015 đến nay: Làm việc tại Phòng khám Đa khoa Bình An – Tp.Bà Rịa.

  1. Tôn chỉ

  Thân Thiện – Tận Tụy – Trách Nhiệm