THÁI BÁ TRUNG

THÁI BÁ TRUNG

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2000-2007: Sinh viên trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Tp. HCM.

  1. Thời gian công tác:

– Năm 2007-2013: Làm việc tại Công ty CP Địa Chất Và Khoáng sản Geosimco – Chuyên viên.

– Từ 2014-2016: Làm việc tại Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia – Nhân viên.

– Từ năm 2017-2018: Làm việc tại Công ty TNHH KD TM Quốc tế Nam Anh – Nhân viên.

– Năm 2019: Làm việc tại Phòng khám Đa khoa Bình An

  1. Tôn chỉ:

  Thân Thiện – Tận Tụy – Trách Nhiệm