NGUYỄN THỊ HOÀI THANH

NGUYỄN THỊ HOÀI THANH

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2012: Tốt nghiệp cao đẳng y tế chuyên nghành Điều dưỡng đa khoa tại Trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh.

– Năm 2015: Cấp Chứng chỉ hành nghề điều đưỡng đa khoa Tại sở y tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Nơi công tác để cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng đa khoa: Trung tâm y tế Long Điền.

  1. Thời gian công tác:

– Tháng 11/2013 –07/ 2017: Trung tâm y tế Long Điền, chức vụ: Nhân viên điều dưỡng.

– Tháng 08/ 2017 – 07/2019: Công ty TNHH Kiến Trúc Xuyên Viêt, chức vụ: Nhân viên đấu thầu xây dựng.

– Tháng 08/2019 đến nay : Phòng khám đa khoa Bình An, chức vụ: Nhân viên điều dưỡng.

  1. Tôn chỉ:

  Tận tụy, vui vẻ, trách nhiệm