NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VÂN

NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VÂN

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Y Bình An

– Tốt nghiệp Đại học Quốc tế 2018 (Đại học Quốc gia TPHCM) khoa Quản trị Kinh doanh, ngành Tài chính – Ngân hàng.

– Hiện tại:

                 + Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Y Bình An;

                 + Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Y Bình An.

  Tôn chỉ: Học, học nữa, học mãi