NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC

NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2018 tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng tại Đại học Đông Á ở Thành phố Đà Nẵng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.   

  1. Thời gian công tác:

– Năm 2018 – Nay: Là nhân viên điều dưỡng làm việc tại Phòng khám Đa khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Sống hòa đồng và làm việc hết mình