LÊ THỊ ANH ĐÀO

LÊ THỊ ANH ĐÀO

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2015- 2017: Sinh viên Trường Trung Cấp Y Tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tốt nghiệp năm 2017: Điều Dưỡng Trung cấp.

  1. Thời gian công tác:

– Tháng 07/2018 – Đến nay: Điều Dưỡng tại Phòng khám Đa khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Đạo đức – Tận tụy – Trách nhiệm