LẠI THU HÀ

LẠI THU HÀ

Chuyên khoa I Nội Tiết BS Khám Nội

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2012 – 2014:Học Y Sỹ trường Trung cấp y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

– Tháng 07/2015 –  tháng 10/2015: Học y sỹ chuyển đổi điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

  1. Thời gian công tác:

Tháng 11/2015 – tháng 10/2016: Điều dưỡng tại phòng khám bác Sỹ Gia Đình Mã Thị Thanh Tuyền.

– Tháng 12/2016 – tháng 8/2017: Phụ tá nha khoa tại nha khoa Vạn Hảo.

– Tháng 10/2017 – Nay: Phòng khám đa khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Thân thiện- Tận tụy- trách nhiệm