KTV. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

KTV. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

BS Khám Răng Hàm Mặt

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2015 – 2018 : Sinh viên trường  Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai.

– Tốt nghiệp năm 2018:  Cao Đẳng  Xét Nghiệm.

  1. Thời gian công tác:

– Tháng 10/2018 – hiện nay: Làm việc tại Phòng khám Đa khoa Bình An – Tp Bà Rịa.

  1. Tôn chỉ

  Tận tụy – Thân Thiện – Trách Nhiệm