BS. LÊ VĂN HAI

BS. LÊ VĂN HAI

Bác sỹ Tai – Mũi – Họng

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2011-2015: Học Đại học y Hải Phòng.

– Năm 2015-2016: Học Bác sĩ định hướng chuyên khoa Tai – mũi – họng. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương Hà Nội.

  1. Thời gian công tác:

– Năm 2016- 09/2018: Làm việc tại Phòng khám Tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên.

– Tháng 09/2018 – 11/2019: Làm Việc tại Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Lê Lợi.

– Tháng 12/2019 –  nay: Làm việc tại  PK Tai mũi họng Phòng khám đa khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Trách nhiệm, vui vẻ, nhiệt tình.