BÁC SỸ. VŨ THỊ HƯNG

BÁC SỸ. VŨ THỊ HƯNG

Thạc sĩ Y học BS Khám Nội

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 1977-1983: học Đại Học Y Khoa Thái Bình, tốt nghiệp năm: 1983 bằng Đại Học Bác Sĩ Đa Khoa.

– Tháng 08/1990 đến tháng 08/1991: học Bác sĩ sơ bộ YHCT tại Bệnh viện YHCT Trung ương Hà Nội.

– Năm 2001-2003: học Đại Học Y Dược TP.HCM, tốt nghiệp năm: 2003 bằng Chuyên Khoa Cấp I Y Học Cổ Truyền.

  1. Thời gian công tác:

– Tháng 0/1984 đến tháng 07/1993: làm việc tại bệnh viện Đa Khoa Hà Nam, chức vu: Bác sĩ điều trị khoa nội.

– Từ 08/1993 đến 08/2001: làm việc tại bệnh viện Đa Khoa Bà Rịa, chức vụ: Bác sĩ YHCT.

– Từ 09/2003 đến 08/2014: làm việc tại bệnh viện Đa Khoa Bà Rịa, chức vụ: Trưởng khoa YHCT-PHCN-VLTL.

– Từ 01/05/2019 đến nay: làm việc tại Phòng Khám Đa Khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Thân thiện – Tận tụy – Trách nhiệm