BÁC SỸ. TRẦN THANH HOÀI PHƯƠNG

BÁC SỸ. TRẦN THANH HOÀI PHƯƠNG

Bác sỹ Đa khoa

  1. Trình độ chuyên môn:

– Tốt nghiệp Y sỹ đa khoa tại Đồng Nai năm 1984.

– Chứng chỉ Chuyên khoa Mắt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định năm 1986.

– Tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa tại học viện Quân y năm 2006.

  1. Thời gian công tác:

– Năm 1984 – 1986: nhân viên khoa Nội Nhi tại Bệnh viện Long Đất.

– Năm 1986 – 1989: Điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh tại Bệnh viện Long Đất.

– Năm 1990 – 2002: Điều dưỡng trưởng khoa cấp cứu tại Bệnh viện Long Đất.

– Năm 2006 – 2010: Trưởng khoa khám bệnh tại TTYT Đất Đỏ.

– Năm 2011 – 05/2020: Phó giám đốc TTYT Đất Đỏ.

– Tháng 07/2020 – nay: Bác sỹ chuyên khoa Mắt tại Phòng khám Đa khoa Bình An.

Thân thiện – Hết lòng vì người bệnh