BÁC SỸ. NGUYỄN ĐÌNH VĂN

BÁC SỸ. NGUYỄN ĐÌNH VĂN

Bác sỹ chuyên khoa Phục hồi chức năng

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 1977– 1983: sinh viên trường Đại học Y hà Nội.

– Năm 1983 tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa Nội – Nhi.

– Năm 1987 tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa sơ bộ phục hồi chức năng.

– CCHN được cấp ngày 19/03/2012.

  1. Thời gian công tác:

Năm 1983: Bác sỹ – Sỹ quan dự bị tại Học viện Quân y 103.

– Năm 1985 – 1987: Bác sỹ tại lữ đoàn 71 – Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

– Năm 1987 – 2018: trưởng khoa Phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

– Năm 2019 – 2020: Bác sỹ khoa Phục hồi chức năng tại phòng khám Đệ Nhất, tỉnh BR – VT.

– Năm 2020 – nay: làm việc tại Phòng khám Đa khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ

Thân Thiện – Tận Tụy – Trách Nhiệm