BÁC SĨ. VŨ VĂN DOANH

BÁC SĨ. VŨ VĂN DOANH

BS Khám Nội – Nội soi

  1. Trình độ chuyên môn:

– Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2015.

  1. Thời gian công tác:

– Bác sĩ điều trị tại khoa Hồi sức chống độc Bệnh viên Bà Rịa từ năm 2015 đến năm 2018.

– Hiện tại: Bác sĩ Nội tại Phòng Khám Đa Khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Tận tâm – Trách nhiệm.