BÁC SĨ. HỒ SỸ HỒNG

BÁC SĨ. HỒ SỸ HỒNG

BS Khám Nội

  1. Trình độ chuyên môn:

– Từ  năm 2005- 2011: Học Đại Học Y Dược Huế.

– Tốt nghiệp năm 2011:  Bằng bác sỹ Đa Khoa.

– Từ 2015- 2017 : Học chuyên khoa I tại trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.

– Tốt nghiệp năm 2017 : Bằng chuyên khoa I nội tổng quát.

  1. Thời gian công tác:

– Năm 2011-tháng 03/2019 công tác tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Bà Rịa.

– Từ tháng 03/2019  đến nay công tác tại Phòng Khám Đa Khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Thân thiện – Tận tụy – Trách nhiệm