BÁC SĨ. CHÂU THỊ TRÚC

BÁC SĨ. CHÂU THỊ TRÚC

Chuyên khoa I Nội tổng quát BS Khám Nội

 

  1. Trình độ chuyên môn:

– Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại học Y Khoa Huế năm 1984 chuyên ngành Đa khoa Nội Nhi Nhiễm.

– Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1993 chuyên ngành Nội Tổng quát.

– Chứng chỉ Siêu âm bụng tổng quát  năm 2006.

  1. Thời gian công tác:

– Công tác Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Khánh Hòa từ năm 1985 đến năm 1994.

– Phó khoa Nội tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa từ năm 1994 đến năm 1995

– Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 1995 đến năm 2015.

– Hiện tại: Bác sĩ Nội tại Phòng Khám Đa Khoa Bình An

  1. Tôn chỉ:

  Tận tụy và trách nhiệm