BÁC SĨ : BÙI THỊ BÊ

BÁC SĨ : BÙI THỊ BÊ

Chuyên khoa I – BS Khám Nội Phó giám đốc phòng khám

  1. Trình độ chuyên môn:

– Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1991 chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa.

– Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I Sản tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2003 chuyên ngành Sản phụ khoa.

– Chứng chỉ chuyên khoa Sản tại trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 1992.

– Chứng chỉ Siêu âm sản phụ khoa tại Trung tâm đào tạo Cán bộ TP.HCM năm 1997.

– Chứng chỉ Siêu âm tổng quát tại Trung tâm đào tạo Cán bộ TP.HCM năm 2000.

– Chứng chỉ chuyên khoa Tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 năm 2005.

  1. Thời gian công tác:

– Công tác tại Bệnh viện Suối Tre – Công ty Cao su Đồng Nai từ năm 1982 đến năm 1996.

– Trưởng khoa Điều trị tại Trung tâm Y tế – Công ty Cao su Bà Rịa từ năm 1996 đến năm 2005.

– Công tác tại Khoa Sản TTYT Châu Đức từ năm 2005 đến năm 2006.

– Trưởng khoa Khám bệnh – Cấp cứu Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2006 đến năm 2013.

– Hiện tại: Bác sĩ Nội, Tâm thần tại Phòng Khám Đa Khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Đạo đức – Trách nhiệm – Tận tụy