STTThủ thuậtĐVTGIÁ
1Lấy dị vật kết mạcLần          100,000
2Lấy dị vật giác mạc nôngLần          200,000
3Khâu kết mạcLần          300,000
4Khâu da miLần          250,000
5Chích chắp lẹo đơn ổLần          200,000
6Chích chắp lẹo đa ổLần          250,000
7Bơm thông lệ đạoLần          200,000
8Nhỏ lông quặm, lông xiêuLần            50,000
9Lấy Calci kết mạcLần          100,000
10Rạch áp xe túi lệLần          300,000
11Nặn tuyến bờ miLần            50,000
12Rửa cùng đồLần            50,000
13Cấp cứu bỏng mắtLần          200,000
14Bóc sợi giả mạcLần          150,000
15Bơm rửa lệ đạoLần          100,000