Về việc Điều chỉnh phụ thu chênh lệch dịch vụ đối với bệnh nhân BHYTPhòng khám đa khoa Bình An trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc không phụ thu chênh lệch dịch vụ 20% đối với bệnh nhân khám chữa bệnh có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám Đa khoa Bình An.Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/09/2018.Rất mong Quý bệnh nhân và khách hàng quan tâm và ủng hộ.

Trân trọng,