PHAN THỊ LỆ NGUYÊN

PHAN THỊ LỆ NGUYÊN

Nữ Hộ Sinh

1.Trình độ chuyên môn:

– Năm  2005-2007: học tại trường Trung cấp y tế BRVT.

– Tốt nghiệp năm 2007: Trung cấp Nữ Hộ Sinh.

2.Thời gian công  tác:

– Năm 2007 – 2017: làm việc tại Nhà bảo sanh Vạn phước.

– Năm 2018: làm việc tại Phòng khám đa khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Tận tụy –Trách nhiệm.