LÊ THỊ HIỀN

LÊ THỊ HIỀN

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2017: Tốt nghiệp tại trường ĐH Yersin Đà Lạt với chuyên ngành điều dưỡng đa khoa. Văn bằng Cử nhân điều dưỡng.

  1. Thời gian công tác:

– Tháng 11 năm 2017- Nay: Làm việc tại PK Đa khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Tận tâm và trách nhiệm