KTV. TỐNG THỊ MỸ TRANG

KTV. TỐNG THỊ MỸ TRANG

  1. Trình độ chuyên môn:

– Từ năm 2011-2014  học và tốt nghiệp trung học phổ thông  trường THPT Bà Rịa, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

– Từ năm 2014 – 2017 học và tốt nghiệp Cao Đẳng  ngành Xét Nghiệm Y Học ở trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
– Từ 27/08/2018 đến 29/08/2018  học bồi dưỡng và nhận chứng chỉ  an toàn sinh học, do VIỆN PASTEUR Tp. HCM  cấp.

– Từ tháng 10 năm 2017 đến nay : kỹ thuật viên Cao Đẳng xét nghiệm tại Phòng Khám ĐK Bình An, 372 Hùng Vương, Phường long Tâm, thành phố Bà Rịa.

  1. Thời gian công tác:

Từ tháng 10 năm 2017 đến nay: kỹ thuật viên Cao Đẳng xét nghiệm tại Phòng Khám ĐK Bình An, 372 Hùng Vương, Phường long Tâm, thành phố Bà Rịa.

3.Tôn Chỉ:
Tận Tụy –Trách Nhiệm