DƯƠNG HẠNH ĐOAN TRANG

DƯƠNG HẠNH ĐOAN TRANG

Cử nhân kỹ thuật y học ngành xét nghiệm

  1. Trình độ chuyên môn:

– Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại học Y Huế năm 1981 chuyên ngành Nội – Nhi – Nhiễm.

– Tốt nghiệm chuyên khoa I tại Đại học Y Dược TPHCM năm 1997 chuyên ngành Nội tiết.

  1. Thời gian công tác:

– Từ năm 1981 – 1987 là Bác sĩ tại bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới

– Từ năm 1987 – 2018 là Bác sĩ điều trị tại bệnh viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Hiện tại: Bác sĩ Nội tại Phòng Khám Đa Khoa Bình An

  1. Tôn chỉ:

  Thân thiện – Hết lòng vì người bệnh