CN. ĐỖ HUỲNH KIẾN THIẾT

CN. ĐỖ HUỲNH KIẾN THIẾT

Chuyên khoa I Nội Tiết BS Khám Nội

  1. Trình độ chuyên môn:

– Năm 2015: Tốt nghiệp đại học Đà Lạt.

– Chuyên nghành: cử nhân sinh học.

– Chứng nhận an toàn hóa học trong phòng thí nghiệm (27/11-28/11/2012). Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng Quatest 3 cấp.

– Chứng nhận an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm (26/12-28/112/2012). Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

– Chứng chỉ đào tạo xét nghiệm liên tục (20/3-30/6/2018).Trung tâm kiểm chuẩn Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

– Phạm vi hoạt động chuyên môn: xét nghiệm y khoa.

  1. Thời gian công tác:

Năm 2010-2017: Làm xét nghiệm tại Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh BR-VT.

– Tháng 08/ 2019 đến nay: Làm xét nghiệm  Tại Phòng khám đa khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

  Vui vẻ, thân thiện, trách nhiệm và tận tâm