BS. BÙI THỊ THƯ

BS. BÙI THỊ THƯ

Bác sĩ siêu âm

  1. Trình độ chuyên môn:

– Từ năm 2010 – 2016: Học bác sỹ đa khoa Đại học Y Hà Nội.

– Năm 2016: Chứng chỉ siêu âm tổng quát Đại học Y Hà Nội.

– Năm 2017:

+ Chứng chỉ siêu âm tim mạch máu đại học TP. Y dược Hồ Chí Minh.

+ Chứng chỉ siêu âm sản phụ khoa bệnh viện Từ Dũ.

+ Chứng chỉ chọc hút tế bào bằng kim nhỏ Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

– Năm 2019: Clinical Terminology for International and U.S. Students – University of Pittsburgh.

  1. Thời gian công tác:

– Năm 2017 – 2019: Bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Bà Rịa.

– Tháng 5/2019 –  nay: Bác sĩ siêu âm phòng khám đa khoa Bình An.

  1. Tôn chỉ:

–  Thân thiện – Tận tụy