Phòng khám Đa khoa Bình An nghỉ lễ như sau:

  • Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 21/04/2021).
  • Nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2021: 3 ngày (ngày 30/04 – 02/05/2021).

Xin trân trọng cảm ơn.